Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1154B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1154C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1154D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1155A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1155B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1155C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1155D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1156A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1156B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1156C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1156D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1157A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1157B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1157C

Invectio in hypocritam

 

Vae tibi, miser hypocrita, omnium miserorum, misserime, simulator boni, amator mali, inimice Dei, hostis tui, seductor tui, fraudator tui, adulator tui, deriser tui, delusor tui, calumniator tui, damnator tui, traditor tui, iudex tui, bomicida tui, ostensor veri, factor falsi, fur proprii thesauri, persecutor propriae conscientiae, vulpes iniqua, vermis inquiete, anguis tortuose, cancer mordax, paries dealbate, caeterorum fatuorum fatuosissime, martyr diaboli, inter vivos sine vita ambulans, iam mortue ac sepulte, omnium hominum perditissime, serve nequam, intus ligate, intus incatenate, intus perforate, intus incarcerate, intus absconse, intus putridissime, intus foetidissime, turpissime, infelicissime, scelestissime, nequissime, damnate, dolose, inflate, vacue, ventose, pallide, excaecate, tenebrose, timide, suspiciose, turgide, daemonibus plene, magicis artibus foris et intus imbute, desperate, paries inclinate, maceria depulsa, non habens fundamentum, ad ruinam proxima, lutose, coenose, sordide, spurcissime, confuse, odiose, insidiose, sacri olei venditor, lampas exstincta, fallacissime, ab omni bono excluse et alienate, in infernum iam detruse, mendacissime et totius veritatis expers, et per omnia Deo et angelis et hominibus detestabilis!

 

 

Vae tibi, miser hypocrita! pallidum equum ascendisti, nomen tibi mors, infernus te sequitur, ad devorandum certissimus. Vae tibi, miser hypocrita! utinam corde convertaris, et fias calcator falsitatis et amator veritatis, ut ea quae hactenus fecisti in simulatione, iam amplius facias in veritate, et non mutes bonorum operum qualitatem, sed iniquam perversae simulationis intentionem: et ita ex operibus tuis iam bonis audeas exspectare vel sperare meritum, unde prius tamquam Simulator dignum exspectare debueras supplicium! Intentio enim bona sive mala operi nomen imponit, et sive meritum sive supplicium iustae retributionis requirit.

 

 

In hoc statu Ecclesiae apparuerunt viri religiosi, amatores veritatis, instauratores religionis, Augustinus Hipponensis Ecclesiae episcopus, provinciae Numidiae legatus in Africa, qui, collectis non falsis fratribus, vita apostolica praeelegit vivere: quibus etiam Regulam vivendi in communi praescripsit, quae postea per Universum orbem catholicae Ecclesiae promulgata et approbata, quamplurimos ad imitationem apostolorum et in formam tanti viri in sanctam communis vitae societatem invitavit atque collegit, et usque hodie colligit.

 

 

Cuius vestigia sequens quidam religiosissimus N. de sancto Rufo in Burgundia tempore Urbani papae surrexit, qui collectis in eadem canonica professione fratribus, totam illam provinciam primo illuminavit, et paulatim eamdem religionem in diversas regiones   disseminavit.

 

Surrexit in eadem professione, et in apostolicae vitae imitatione quidam presbyter religiosus, nomine Norbertus, tempore papae Gelasii, qui propter suam religionem, et multas enormitates et Schismata quae tunc fiebant in Occidentali Ecclesia, a Romano pontifice Gelasio litteras et auctoritatem praedicandi accepit. Iste, suis temporibus in religione clarissimus et famosissimus, diversas provincias praedicando peragravit, non parvam turbam religiosorum collegit, multas congregationes instituit, et eas ad perfectionem apostolicae vitae verbo et exemplo informavit. Qui etiam tantam gratiam habuit coram Deo et hominibus, ut vere beatos se dicerent, qui illi adhaerere possent. Postea in Magdeburgensi Ecclesia archiepiscopus factus est, cuius corpus sanctum et venerabile requiescit in eccle­sia Beatae Mariae in sua metropoli, ubi ipse fratres suae religionis ordinaverat.

 

 

Igitur religio per eum renovata maxima coepit habere incrementa, et ubique terrarum diffusa est, adeo ut nulla fere provincia sit in  partibus Occidentis, ubi eiusdem religionis congregationes non inveniantur: Francia, Germania, Burgundia, Aquitania, citerior Hispania, Britannia minor, Anglia, Dacia, Saxonia, Leutitia, Polonia, Moravia, Bawaria, Suevia, Pannonia, quae est Hungria, Longobardia, Liguria, Etruria, quae est Thuscia. Omnes, inquam, hae provinciae habent congregationes praefatae religionis, quorum etiam exemplis et orationibus confidunt incessanter adiuvari. Extendit etiam palmites haec eadem sancta societas in partes Orientis: nam in Bethlehem una, et in loco quem vocant S. Habacuc, alia congregatio est.

 

Surrexit quoque in monastico ordine beatus Benedictus post multos Patres monachorum in AEgypto commorantium, vir Deo dignus, Spiritu sancto plenus: de eremo Nursiae, ubi latuerat, abstractus, et in Campania, in monte Cassino, monachorum abbas factus est. Iste, in religione ferventissimus, Regulam suis, dictante Spiritu sancto, praescripsit, et ordinem monasticum iam tunc vacillantem renovavit et firmavit. Qui etiam, tum per se, tum per Regulam suam, post se multa monachorum monasteria in diversis regionibus instauravit.

 

 

Surrexit etiam modernis temporibus in Thuscia, in loco qui vocatur Gamaldiela, vir religiosus nomine Ioannes, sub monasticae professionis titulo, novo fervore novum habitum cum fratribus suis monachis induens, et multos discipulos suae formae sequaces habens. Nec diu est, quod in alio loco qui vocatur Vallis-Umbrosa, iuxta Perusinos montes, surrexit congregatio nova monachorum valde religiosa, a caeteris qui vocantur monachi novo ordine et novo habitu differentes, et multos habent suae formae sequaces.

 

Proinde in Burgundia, in loco qui vocatur Cistercium, fere nostris temporibus surrexit alia nova congregatio monachorum, ab omnibus qui dicuntur et sunt monachi, ordine et habitu differens. Et quoniam virtute patientiae, et abiectione habitus, et regulae diligenti observatione, et sanctae paupertatis amore, et ardentissima religione alios praeeminere videntur et excellunt, innumeros suae religionis et formae imitatores habent: inter quos nostris temporibus apparuit quidam abbas, in loco qui dicitur Claravallis, nomine Bernardus, vir religiosissimus, virtute miraculorum insignis, ab Occidente usque in Orientem pro sui sanctitate famosissimus; quem venerabilis papa Eugenius, quondam sui monasterii monachus, in conciliis multorum episcoporum condigna reverentia plerumque honoravit.

 

Item paulo ante haec tempora coepit quaedam nova religionis institutio in Ierusalem civitate Dei. Nempe congregati sunt ibi laici, viri religiosi, et vocant se milites de Templo, qui, relictis proprietatibus, qui vita vivunt, sub obedientia unius magistri militant, superfluitatem et pretiositatem vestium sibi absciderunt, parati ad defendendum gloriosum Bomini sepulcrum contra incursus Saracenorum; domi pacifici, foris bellatores strenui; domi obedientes in disciplina regulari, foris obtemperantes disciplinae militari; domi sancto silentio instructi, foris ad bellicos strepitus et impetus imperterriti; et ut breviter compleam, ad universa quae iubentur facere, intus ac foris in simplici obedientia consummati.

 

 

Horum vitam et propositum primo confirmavit papa Urbanus consilio multorum episcoporum, quos ad hoc ipsum convocaverat ad concilium, statuens ut quicumque in hanc societatem propter spem vitae aeternae se colligerent, et in ea fideliter perseverarent, remissionem omnium haberent peccatorum, affirmans eos non esse inferioris meriti, quam vel monachos, vel communis vitae canonicos.

 

Item in Orientali Ecclesia, apud Graecos et Armenos et Syros, diversa sunt genera religiosorum, qui in una quidem fide catholica concordant, ac tamen in moribus, in ordine, in habitu, in victu, in officio psallendi non parum ab invicem discrepant. Ego cum essem in urbe regia Constantinopoli apocrisiarius Lotharii Magni, et Christianissimi Romani imperatoris, ad Kaloioannem eiusdem regiae civitatis imperatorem, et essem avidus explorator et diligens inquisitor diversarum religionum, vidi ibi multos ordines Christianae religionis. In monasterio quod dicitur Pantocratoros, id est, Omnipotentis, vidi septingentos ferme monachos sub regula beati Antonii militantes. In monasterio quod dicitur Philanthropou, amantis hominem, vidi non minus quingentos monacnos sub regula beati Pachomii militantes. Vidi et quamplures congregationes sub regula beati Basilii Magni et doctissimi viri devote militantes.

 

 

 

Porro haec omnia tam divina, tam sancta, tam bona in diversis temporibus et in diversis ordinibus operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis prout vult (I Cor XII, 11). Novit quippe Spiritus sanctus, qui totum corpus Ecclesiae ab initio et nunc et semper regit, hominum animos torpentes, et diu usitata religione satiatos fideles aliquo novae religionis exordio renovare, ut, cum viderint alios magis ac magis in altiorem religionis arcem conscendere, novis exemplis fortius excitentur, et relicta pigritia et amore saeculi quo tenebantur, alacriter et sine formidine, quod perfectum est apprehendant et imitentur. Nam insolita et inusitata magis solent mirari omnes, quam solita et usitata.

 

 

 

Et fit mira Dei dispensatione, quod a generatione in generationem succrescente semper nova religione, renovaturut aquilae Iuventus Ecclesiae, quo et sublimius in contemplatione volare queat, et subtilius quasi irreverberatis oculis radios veri solis contueri valeat.

 

 

Proinde putasne fieri posse, ut in tanta turba bonorum nullum inveniatur scandalum in falsis fratribus? Utinam ita esset, utinam vere ita esset! Sed ego timeo, nequaquam securus sum. Cum enim  audio Dominum dicentem in Evangelio: Nonne ego vos elegi duodecim, et unus ex vobis diabolus est? (Joan. VI. 71) Cum, inquam, hoc audio, valde pertimesco; attendens si in apostolorum collegio, qui pauci erant, et quos ipse Dominus elegerat, non defuit diabolus, quomodo putandum est in tanta bonorum turba deesse falsos fratres, qui utique sunt membra diaboli?

 

 

Nam et pseudoprophetae fuere et pseudoapostoli fuere. Ne igitur miremur, si nobiscum et inter nos sunt falsi fratres; sed eos in caritate toleremus, et ut, deposita simulatione, veri fiant, orantes exspectemus. Simul in una sagena sumus; sed reducti ad littus, non simul in vasis sanctorum colligemur. Simul in uno agro crescimus, sed tempore messis non simul in uno horreo colligemur. Ipsi enim nobiscum, et nos cum ipsis, licet diversis viis, diversa intentione simul curremus, donec finiatur iste quartus status Ecclesiae, et sancti sequantur Agnum quocumque ierit; illi vero portantes nomen pallidi et mortis, in inferno sepeliantur.

 

Strafpredigt gegen die Heuchelei

 

Wehe dir, elender Heuchler, von allem Elenden Elendster, Nachahmer des Guten, Verehrer des Bösen. Feind Gottes, Feind dir selbst, Selbstverführer, Selbstbetrüger, Schmeichler deiner selbst, Spötter deiner selbst, Narr deiner selbst, Selbstverleumder, Verurteiler deiner selbst, Selbstverräter, Richter deiner Selbst, Selbstmörder, die Wahrheit zeigend aber das falsche tuend, Dieb deines eigenen Schatzes, Verfolger deines eigenen Gewissens, zorniger Fuchs, ruheloser Wurm, gewundene Schlange, beißender Krebs, übertünchte Wand, von allen Dummköpfen der dümmste, teuflicher Märtyrer, du gehst umher zwischen Lebenden aber ohne Leben in dir selbst, bereits gestorben bist du bereits im Grab, von allen Menschen der verdorbenste, nichtsnutziger Diener, von innen gefesselt, in Ketten gelegt, durchbohrt, eingekehrert, verborgen, völlig verfault, übel stinkend, am schändlichsten, am unglücklichsten, am verbrecherichsten, am nichtsnutzigsten, verdammt, verschlagen, aufgeblasen, hohl, wankelmütig, bleich, geblendet, finster, furchtsam, argwöhnisch, schwülstig, voll von bösen Geistern, befleckt von innen und von außen magische Künste zeigend, verzeweifelt, schiefe Wand, zerstörte Mauer, ohne Fundament, fast schon eine Ruine, schmutzig, kotig, unsauber, obszön, verwirrt, widerlich, gefährlich, Verkäufer heiligen Öls, ausgelöschte Lampe, betrügerisch, von allem Guten verlassen und entfremdet, bereits in die Hölle gestoßen, verlogen und völlig bar jeder Wahrheit und gänzlich verabscheungswürdig für Gott, Engel und Menschen!

 

 

Wehe dir, elender Heuchler! Das bleiche Pferd hast du bestiegen, dein Name ist Tod, dem die Hölle folgt, bereit zu verschlingen. Wehe dir, elender Heuchler! Wenn du doch dein Herz wenden und in Zukunft die Falschheit mit den Füßen treten und die Wahrheit lieben würdest, so dass du das, was du bisher als Heuchelei getan hast, von nun an in Wahrheit tust und du nicht die Eigenschaft der guten Werke veränderst, sondern die schlechte Absicht der verkehrten Heuchelei. Somit könntest du von deinen nun guten Werken, von denen du vorher, als Heuchler eine angemessene Strafe erwarten musstest, einen Lohn erwarten oder erhoffen. Es ist nämlich die gute oder böse Absicht, die einem Werk den Namen verleiht und entweder einen Lohn oder eine Strafe als gerechte Vergeltung verlangt.

 

In diesem Stadium der Kirche erschienen religiöse Männer, wahheitsliebend, Erneuerer des Glaubens. So auch Augustinus, Bischof der Kirche von Hippo, Legat der Provinz Numidien in Afrika, der das apostolische Leben vorzog und Brüder - keine falschen Brüder - um sich versammelte, denen er vorschrieb, in Gemeinschaft zu leben. Nachdem diese Regel später in der gesamten katholischen Kirche bekannt gemacht und anerkannt worden war, fühlten sich viele Leute von ihr aufgefordert, um in Nachahmung der Apostel und nach dem Vorbild eines solch großen Mannes in heiligen Gemeinschaften ein gemeinsames Leben zu führen. So fanden sie sich zusammen und finden sich auch bis heute noch zusammen.

 

Zur Zeit Papst Urbans tauchte ein sehr religiöser Mann, nämlich N. von Saint-Ruf auf, der dieser Spur folgte und Brüder desselben kanonischen Bekenntnisses sammelte. Zuerst wurde jene Provinz erleuchtet und allmählich breitete sich dieser Orden in verschiedenen Regionen aus.

 

 

Zur Zeit Papst Gelasius tauchte ein frommer Priester namens Norbert auf, der derselben Bekennstnisgemeischaft angehörte und das apostolische Leben nachahmte. Wegen seines Glaubens und wegen zahlreicher Unregelmäßigkeiten und Schismen, die sich in der westlichen Kirche zutrugen, erhielt er von dem römischen Papst Gelasius die Briefe und die Vollmacht zu predigen. Da er zu jener Zeit wegen seines Glaubens sehr berühmt und geachtet war, bereiste er verschiedene Provinzen um zu predigen, sammelte eine ansehnliche Menge frommer Menschen auf, gründete zahlreiche Gemeinschaften und lehrte seinen Anhänger sowohl durch Worte als auch durch eigenes Vorbild die Vollendung des apostolischen Lebens. Auch hatte er gegenüber Gott und den Menschen eine solche Gnade, dass jeder, der sich ihm anschließen konnte, sich glücklich schätzen durfte. Später wurde er zum Erzbischof von Magdeburg gemacht, sein heiliger und ehrwürdiger Körper ruht in der Kirche der Heiligen Jungfrau seines eigenen Erzbistums, wo er selbst die Brüder seines Ordens ansiedelte.

 

Somit begann das durch ihn erneuerte religiöse Leben sich erstaunlich schnell zu entwickeln und überall auf der Erde auszubreiten, so dass es fast keine Provinz im Westen gibt, wo man nicht Gemeinschaften dieses Ordens antrifft: Francia, Germania, Burgund, Aquitanien, Hispania citerior, Britannia minor, England, Dacia, Sachsen, Leutitia, Polen, Moravia, Bayern, Schwaben, Pannonien, das ist Ungarn, Lombardei, Ligurien, Etruskien, das ist die Toskana. Alle dieser Provinzen besitzen Gemeinschaften des oben genannten Ordens und verlassen sich darauf, dass ihnen auch durch Beispiel und Rede geholfen wird. Dieselbe heilige Gesellschaft erstreckt ihre Zweige sogar in den Orient, denn in Bethlehem ist eine und in einem Ort, der S. Habacuc nennt, eine andere Gemeinschaft.

 

 

 

Außerdem tauchte der selige Benedikt aus dem monastischen Orden, ein Mann Gottes auf, der erfüllt war vom heiligen Geist und sich nach dem Vorbild vieler Kirchenväter, die als Mönche in Ägypten lebten, nach Nursia zurückzog, wo er versteckt lebte. Er wurde in Kampagnien der Abt der Mönche von Monte Cassino. Dieser Mann, der von leidenschaftlicher Relgiösität war, schrieb den Seinen eine Regel vor, die ihm vom Heiligen Geist diktiert worden war, und erneuerte und festigte damit den Mönchsorden, der zu dieser Zeit  schwankte. Auch gründete er, entweder von sich aus oder durch seine Regel in verschiedenen Gebieten viele Mönchskonvente.

 

In jüngerer Zeit tauchte in der Toskana, in einem Ort namens Camaldoli, ebenfalls ein religiöser Mann mit dem Namen Johannis auf. Er zog mit neuem Eifer seinen Mönchsbrüdern neue Kleidung an und fand schnell viele Schüler, die seiner Art folgten. Vor nicht allzu langer Zeit, an einem anderen Ort mit dem Namen Vallombroso nahe des Berges Perurgia, tauchte eine neue, sehr fromme Mönchsgemeinschaft auf, deren Mitglieder sich von allen übrigen Mönchen durch eine neue Regel und neue Kleidung unterschieden und die bald viele Anhänger fand.

 

 

Ebenso tauchte in Burgund, in einem Ort namens Citeaux, etwa in der heutigen Zeit eine andere neue Mönchsgemeinschaft auf, die sich von allen anderen Mönhcen, ob sie sich nur so nennen oder auch tatsächlich solche sind, in ihrer Regel und ihrer Kleidung unterscheiden. Da sie sich durch die Tugend der Geduld, durch die demütige Kleidung, durch die genaue Einhaltung der Regel, durch die Liebe zur heiligen Armut sowie durch ihre leidenschaftliche Frömmigkeit auszeichnen und sich damit von den anderen zu unterscheiden scheinen, fand ihre Gläubigkeit und ihre Lebensform zahllose Nachahmer. Untern ihnen erschien in unserer Zeit ein gewisser Abt mit dem Namen Bernhard aus dem Ort Clairveaux, ein sehr frommer Mann, der sich durch seine Fähigkeit Wunder zu wirken auszeichnet, und der vom Westen bis zum Osten sehr berühmt ist. Ihn hat der ehrenwerte Papst Eugenius, der einst selber Mönch in seinem Kloster war, oft auf Konzilien, die viele Bischöfe vereinten, die verdiente Ehrerbietung erwiesen.

 

Ebenso entstand vor kurzem eine neue religiöse Einrichtung in Jerusalem, der Stadt Gottes. Allerdings sind dort Laien vereinigt, fromme Männer, die sich Tempelritter nennen. Während sie ihr Eigentum zurückgelassen haben, leben und kämpfen sie im Gehorsam gegenüber einem Führer. Sie gaben Überfluss und luxuriöser Kleidung auf und zeigten sich bereit, das herrliche Grab des Herren gegen die Angriffe der Sarazenen zu verteidigen. Zu Hause  sind sie friedlich, draußen aber mutige Krieger; zu Hause halten sie sich gehorsam an die Regel, draußen aber beugen sie sich gehorsam der militärischen Disziplin; zu Hause verfügen sie über die heilige Ruhe, draußen aber sind sie gerüstet für kriegerischen  Streit und Ungestüm. Um es kurz zu fassen, sie sind bereit, alles zu tun, was ihnen befohlen wird. Innen wie außen zeichnen sie sich durch einfachen Gehorsam aus.

 

Zu diesem Leben und diesem Entschluss ermutigte sie als erster  der Papst Urban auf einem Konzil, das viele Bischöfe vereinigte, die von ihm selbst zu diesem Konzil geladen worden waren. Dort legte man fest, dass all denen, die sich dieser Gesellschaft in der Hoffnung auf das ewige Leben anschließen und ihm treu bleiben, ihre Sünden erlassen werden und man versicherte ihnen, dass ihr Verdienst nicht geringer sei, als der der Mönche oder der Kanoniker, welche ein gemeinsames Leben führen.

 

Weiterhin gibt es in der östlichen Kirche, bei den Griechen, den Armeniern und den Syrern verschiedene Gattungen frommer Leute, welche zwar im katholischen Glauben vereint sind, sich aber trotzdem in ihren Gebräuchen, ihren Regeln, ihrer Kleidung, ihrer Lebensweise, in de Art, die Psalmen zu singen erheblich voneinander unterscheiden. Während ich als Gesandter des großen und sehr christlichen Kaisers Lothar in der königlichen Stadt Konstantinopel bei Kaloiannus, dem Kaiser derselben königlichen Stadt, verweilte, erkundete ich wissbegierig verschiedene Glaubensformen und untersuchte sie sorgfältig. Ich habe dort viele christliche Orden gesehen. In dem Kloster namens Pantokrator, das heißt Allmächtiger, habe ich ungefähr 700 Mönche gesehen, die unter der Regel des seligen Antonius dienten. In dem Kloster Philantropos, das heißt Menschenfreund, sah ich nicht weniger als 500 Möncher unter der Regel des seeligen Pachomius dienen. Auch sah ich eine beträchtliche Anzahl Gemeinschaften unter der Regel des seeligen Basilius, eines großen und sehr gebildeteten Mannes, demütig dienen.

 

 

Denn dieses alles, was so göttlich, so heilig, so gut ist und das zu verschiedenen Zeiten sowie an verschiedenen Orden zu finden ist, "bewirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem das Seine zu so wie er will." Der Heilige Geist, der den ganzen Körper der Kirche von Anfang an bis jetzt und für alle Zeit beherrscht, wusste nämlich den gelähmten Geist der Menschen und die Gläubigen, die durch die schon lange Zeit übliche Religion gesättigt waren, aufzufrischen, indem er eine neue Religion aufwarf. Diese Trägen sahen andere Gläubige immer weiter auf eine höhere Festung des Glaubens aufsteigen. Aufgeweckt durch diese neuen eifrigeren Vorbilder konnten sie lebhaft und ohne Angst das vollkommene sich aneignen und nachahmen, während sie die Trägheit und den Hang zu dem Zeitalter, dass sie in seiner Gewalt hielt, zurücklassen. Denn das Ungewöhnliche und das Unübliche beeindruckt die Menschen normalerweise mehr als das Gewöhnliche und das Übliche.

 

Und es geschieht durch die wunderbare Einrichtung Gottes, dass von Generation zu Generation immer wieder eine neue Religion heranwächst und sich die Jugend der Kirche immer wieder erneuert, gleichsam der eines Adlers, der sowohl in der Höhe schauend fliegen kann, als auch gründlich, sozusagen mit nicht geblendeten Augen, die wahren Strahlen der Sonne zu betrachten vermag.

 

Also, sollte man etwas nicht glauben, dass sich in solch einem Getümmel des Guten kein Ärgerniss der falschen Brüder finden lässt. Wenn es doch so gewesen wäre, wenn es doch so wahr gewesen wäre! Ich fürchte aber, dass ich keineswegs sicher sein kann. Denn ich höre, wie der Herr im Evangelium erzählt: „Habe ich nicht Euch zwölf erwählt – und einer von euch ist ein Teufel.“ Wenn ich dies höre, gerate ich sehr in Furcht, denn während ich daran denke, dass selbst in der Gemeinschaft der Apostel, die arm waren und die der Herr selbst auswählte, der Teufel nicht gefehlt hat, wie kann ich dann noch glauben, dass in diesem Gewimmel der Reichen die falschen Brüder, die ja auf jeden Fall Bestandteil der teuflischen Gemenschaft sind, fehlen würden.

 

Denn es gibt falsche Propheten und es gibt falsche Apostel. Ist es deshalb verwunderlich, wenn mit und unter unser falsche Brüder sind. Aber wir sollten sie aus Nächstenliebe erdulden und im Gebet darauf warten, dass sie zur Wahrheit finden und ihre Heuchelei ablegen. Wir befinden uns alle gemeinsam in einem Netz, nachdem wir aber ans Ufer gezogen worden sein werden, werden wir nicht in dasselbe Gefäss sortiert. Wir wachsen alle gemeinsam auf einem Acker, zur Erntezeit werden wir aber nicht in derselben Scheuer gesammelt werden. Sie selbst nämlich mit uns und wir mit ihnen laufen gemeinsam, wenn auch auf verschiedenen Wegen und mit verschiedenen Absichten; solange, bis das vierte Stadium der Kirche beendet sein wird, dann werden die Heiligen dem Lamm folgen, jene aber, die den bleichen und toten Namen tragen, werden in der Hölle begraben.

 

<-- 10. Kapitel