Home 

1225A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1225B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1225C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1225D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1226A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1226B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1226C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1226D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1227A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1227B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1227C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1227D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1228A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1228B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1228C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1228D

CAPITULUM XII.

 

Quod unum tantum sit caput Ecclesiae in terris, videlicet Roma, et non duo, vel plura, sicut dicunt Graeci; et quod Graecorum haereses, non Graecorum, sed Romanorum pontificum auctoritate destructae sunt.

 

Anselmus Havelbergensis episcopus dixit: Apostolus dicit: Caput Ecclesiae Christus, caput autem Christi Deus (Ephes. V, 25; 1 Cor. XI, 5). Sed caput Ecclesiae Christus, ascendens in altum, vicem suam in terris Petro apostolorum principi commisit. Petrus ad martyrium vestigia Christi sequens, Clementem sibi vicarium subrogavit, et sic Romani pontifices  per ordinem consequenter vice Christi substituti, caput  Ecclesiae sunt in terris, cuius Ecclesiae caput Christus est in coelis.

 

 

Noli itaque in uno corpore Ecclesiae duo vel plurima capita facere, quia valde est indecens in quolibet corpore, et indecorum, et monstruosum, et perfectioni contrarium, et corruptioni proximum. Cum enim dicis quod a centum quadraginta Patribus in hac urbe congregatis   statutum  sit, quod  Constantinopolis tanquam nova et iunior Roma primatum in Oriente super omnes Ecclesias habere debeat, et propria auctoritate causas ecclesiasticas diffinire valeat, quid aliud facis, nisi duo capita in uno corpore unius Ecclesia; erigis, et altare contra altare exstruis, et quasi aliud Manichaeorum bema aedificas et innovas: sicut enim illi haeretica pravitate, ab Ecclesia [se] dividentes, aliquando in Africa suum bema, videlicet sequestratum sacrificandi locum crexerunt, et diem quo Manichaeus occisus in illa bematis celebritale pro Pascha frequentabant, tribunali vel altari quinque gradibus  instructo, et pretiosis linteis adornato, ac in aperto posito et adorantibus obiecto, et magnis honoribus honorato: ita nimirum vos in Oriente nunc singularem ritum sacrificandi tenentes, et Ecclesiae Romanae vos opponentes, cornu singularitatis erexistis.

 

Quod si iure translati imperii existimas debere fieri, iam non divino, sed humano iudicio probaris inniti. Proinde si ab auctoritate urbis, eo quod in illa sedem regni esse dicatis, caput etiam Ecclesiarum hic constitutum putatis, eadem ratione in Antiochia, quae non minus sedes regni fuisse dignoscitur, tertium caput Ecclesiarum statuere potestis.
Nihilominus quoque in Babylone, quae est metropolis Aegypti et sedes regni, quartum caput Ecclesiarum erigere potestis, si  tamen  eam  imperio vestro addere, et legibus Christianorum  subiugare potestis. Sirnili etiam ratione in civitate magna Baldach, quam dicunt se dem magni regni Persarum, quintum caput Ecclesiarum instituere potestis, si tamen et illam superare, et legibus ecclesiasticis subdere potestis.

 

Et ita de singulis aliorum regnorum  sedibus eadem ratio instituendorum ecclesiasticorum capitum potest adduci, et iam non unus Petrus, non unus princeps apostolorum, sed multi Petri et multi principes apostolorum invenirentur. Quod quam sit absurdum, tu videris; et qui praesentes sunt, et me et te audiunt, judicent.

 

Certum est igitur, et nulli qui sani sit capitis, dubium quod sicut una est ecclesia, ita et unius Ecclesiae, unum caput est in terris, et hic est Romanus pontifex, quem non solum auctoritas humanii imperii, sed maiestas divini iudicii principaliter omnibus praeesse voluit, cuius quidem formam et institutionem maxime in ecclesiasticis sacramentis oportet omnes imitari, qui sub obedientia illius in fide Petri cupiunt salvari.

 

Ita enim dicet beatus Ambrosius Mediolanensis archiepiscopus: Qui a Romana Ecclesia discordat, hunc procul dubio haereticum esse constat. Quod autem dixisti haeresis hic exortas hic esse mortuas; et hoc dixisti factum esse auctoritate sanctorum Patrum qui fuerunt in Oriente, et qui in Nicaeno concilio, et in aliis multis conciliis congregati sunt: miror tuam prudentiam quod ascribas membris, quod erat capitis; et quod assidentibus hoc attribuas, quod constat esse praesidentis.

 

Qui videlicet sancti Patres, qui eisdem conciliis interfuerunt, si hodie omnes viverent, nullus eorum, nec omnes quidem simul aliquam auctoritatem alicuius concilii sibi usurparent, quin potius omnem conciliorum auctoritatem Romano pontifici recognoscerent, aut in propria persona praesidenti, aut per legatos suos universa confirmanti. Ecclesiastica namque regula quam ipsi non ignoraverunt, ita iubet: Non oportere praeter sententiam Romani pontificis concilia celebrari. Sciendum est ergo quod haereses hic exortae sunt, Graecorum quidem errore; sed et hic quidem destructae sunt, non Graecorum, sed Romanorum pontificum auctoritate.

 

Sylvester papa, natione Romanus, praecepit Nicaenum concilium congregatis trecentis decem et octo episcopis sub Constantino Augusto celebrari, ubi auctoritate apostolica fides integra est exposita, et Arius, et Photius, et Sabellius, et eorum sequaces haeretici sunt damnati. Cui concilio, vice Sylvestri Romani pontificis, Victor et Vincentius urbis Romae presbyteri praesederunt, et primi subscripserunt. Ipse quoque congregavit in urbe Roma ducentos septem et septuaginta episcopos, et iterum damnavit Calixtum, et Arium, et Sabellium.

 

Innocentius papa, natione Albanensis, damnavit Pelagium et Coelestium haereticos. Qui Pelagius dicebat natum de Christiana matre denuo non oportere nasci per baptismum.

 

 

Leo papa, natione Tuscus, constituit concilium fieri sub Martiano Augusto in Chalcedonia, ubi congregati sunt sexcenti triginta episcopi; ubi auctoritate apostolica fides Catholica exposita est, qua creduntur duae naturae esse in Christo, videlicet Dei et hominis; et Eutyches Arcbimandrites, et Nestorius huius urbis episcopus, et Dioscorus Alexandrinorum archiepiscopus damnati sunt. Huic concilio praesederunt Paschasinus Heracliensis episcopus, et Lucensius episcopus civitatis Ecclesiae Ausculanae, et Bonifacius presbyter sancta Romanae Ecclesiae, vicarii domini Lconis papae, et vice eius subscripserunt.

 

Felix papa natione Romanus, facto concilio in sede sua damnavit Acacium Constantinopolitanum episcopum, et Petrum Alexandrinum episcopum, eo quod essent Eutychianistae.

 

Gelasius papa, natione Afer, invenit Manichaeos in urbe Roma, quos exsilio deportari fecit, quorum codices ante fores basilicae Sanctae Mariae incendio concremavit. Hic facta synodo, et missis epistolis per orientem, iterum damnavit Acacium et Petrum.

 

Agapitus papa natione Romanus, veniens Constantinopolim ad Iustinianum Augustum cum gloria susceptus est, in cuius praesentia convicit et damnavit Anthymium huius urbis episcopum, qui seductus Eutychiana haeresi noluit duas esse naturas in Christo. Qui etiam Anthymius ab Augusto in exsilium missus est.

 

Theodorus papa, natione Graecus, damnavit  Pyrrhum  Constantinopolitanum episcopum, qui prius Romam venerat, et condemnatis haeresibus quibus involutus erat, coram papa, rursus more canis ad proprium damnatae haeresis vomitum repedavit. Idem papa, missis legatis in hanc urbem, damnavit Paulum huius urbis episcopum, eo quod nec unam,  nec duas voluntates, aut operationes in Christo Domino voluit confiteri.

 

 

Martinus papa, natione Tuscus, habita synodo in Lateranensi patriarchio, cum episcopis centum quinque damnavit Cyrum Alexandrinum, Sergium,  Pyrrhum et Paulum, patriarchas Constantinopolitanos, qui novitates contra immaculatam fidem praesumpserant innectere; et faciens exemplaria misit per omnem orientem et occidentem per manus orthodoxorum.

 

Donus papa, natione Romanus, reperit in urbe Roma in monasterio, quod appellatur Boezanas, Nestorianitas monachos Syros, quos per diversa monasteria divisit, et ibi Romanos monachos instituit.

 

Agathon, natione Siculus, rogatu piissimorum principum Constantini, Heraclii et Tiberii augustorum direxit missos suos in Constantinopolim pro facienda adunatione Ecclesiarum, Abundantium Paternensem,  Ioannem Regitanum, Ioannem Portuensem episcopos, Theodorum presbyterum Ravennatem, Theodorum et Gregorium presbyteros, Ioannem diaconum, Constantium subdiaconum.

 

Isti ingressi urbem, cum magna honorificentia suscepti die Dominico, advocati sunt in processionem ad sanctam: Dei Genitricem ad Blachernas in tanto honore, ut etiam de palatio caballos Stratos eis dirigeret cum obsequio pietas imperialis, ut sic eos susciperet. Qui in basilica, quae Trullus dicitur, praesedentes in synodo cum centum quinquaginta episcopis, et praesentantes locum beatissimi Agathonis papae, residente imperatore sub regali cultu, damnaverunt Macharium patriarcham Antiochenum et suos sequaces,  qui  unam  voluntatem et Operationem in Christo asseruerunt, quem imperator Romani in exsilium misit. Statuerunt etiam ut duae voluntates et duae operationes in Christo dicantur. Eodem tempore Ioannes episcopus Portuensis Dominicorum die octava Paschae in ecclesia Sanctae Sophiae publicas missas coram principe et patriarchis Latine celebravit, et unanimiter in laudes et victorias piissimorum imperatorum Latinis vocibus omnes acclamaverunt.

 

Ecce vides quaslibet haereses hic et ubique exortas a Petra fidei per Petrum apostolum collisas et destructas. Itaque non solum ex praedictis, verum etiam ex aliis multis conciliis per Orientem celebratis, necnon etiam ex plurimis Africanorum conciliis, in quibus variae haereses damnatae sunt, constat Romanam Ecclesiam duo divina privilegia divinitus habere, videlicet prae omnibus incorruptam puritatem fidei, et super omnes potestatem iudicandi.

 

Quae ergo praecelsa est in potestate, quis adeo imprudens ut illius auctoritatem et decretales sanctiones suscipere, et eius ritum in ecclesiasticis sacramentis non eligat imitari? Quamobrem sufficiat tibi tandem auctoritas tanta, ut deposito ritu fermenti, azymo pane utaris in sacrificio altaris, et tam in hoc quam in aliis sacramentis conformem te exhibeas sanctae et immaculatae Romanae Ecclesiae, tanquam devotus filius obediens matri suae.

 

 

Nechites archiepiscopus Nicomediae dixit: Nos in hoc archivo hagiae Sophiae antiqua Romanorum pontificum gesta, et conciliorum habemus actiones, in quibus haec eadem quae dixisti de auctoritate Romanae Ecclesiae, reperiuntur; et ideo non parva verecundia nobis esset, si ea negaremus, quae apud nos a Patribus nostris scripta prae oculis habemus.

 

Verum neque ipse Romanus pontifex, neque missi sui aliquam auctoritatem in aliquo concilio, neque in damnatione alicuius in Oriente habuissent, nisi consensu et suffragio et adminiculo orthodoxorum episcoporum per Orientem constitutorum, qui zelo fidei aliquando cum Romana Ecclesia, aliquando etiam sine illa haereses damnaverunt, et rectitudinem catholicae fidei confirmaverunt.

 

Quia vero tantopere auctoritatem saepe dictae Romanae Ecclesiae praetendis, dic mihi, quaeso, quis Romanorum pontificum statuerit, ut azymo pane in sacrificio altaris utendum sit, in tantum ut necessitas urgere nos debeat quod illud suscipere cogamur; quod si non ceperimus, iustae damnationi subiaceamus.

 

12. Kapitel

 

Nur eine Kirche, nämlich die römische, kann das Haupt aller anderen Kirchen auf der Erde sein und nicht zwei oder gar viele, wie die Griechen behaupten. Die griechischen Häresien sind nicht durch die Griechen, sondern  durch den römischen Papst zerstört worden.

 

Anselm von Havelberg sagte: „Der Apostel sagt: "Christus ist das Haupt der Kirche, Gott aber ist Christi Haupt." Während er in den Himmel aufstieg, vertraute Christus, das Haupt der Kirche, seine Stelle auf Erden dem ersten Apostel Petrus an. Als Petrus durch sein Martyrium Christus ins Grab folgte, erhob er Clemens zu seinem Nachfolger und so nahmen die römischen Bischöfe, einer nach dem anderen die Stelle als Stellvertreter Christi ein, als Haupt der Kirche auf Erden, der Kirche, deren Haupt Christus im Himmel ist.

 

 

 

 Aus diesem Grunde solltest Du nicht an dem einen Körper der Kirche zwei oder mehrere Häupter erschaffen, da dies für jeden Körper unanständig, entstellend, ungeheuerlich, gegen die Vollkommenheit und nahe der Zerrüttung ist. Was machst du denn anderes als zwei Köpfe auf den einen Leib der Kirche zu setzen, wenn du sagst, dass von den 140 Vätern, die sich in dieser Stadt trafen, ein Gesetz gekommen wäre, welches Konstantinopel dazu bestimmt, gleichsam als neues und jüngeres Rom den Vorrang im Osten über alle Kirchen innezuhaben und dass diese 140 Väter durch ihre eigene Autorität vermögen, über kirchliche Fragen zu entscheiden. Du errichtest und erbaust einen Altar gegen einen anderen Altar, so als würdest Du einen zweiten manichäischen Bema erbauen und erneuern. Diese ketzerische Gewissenlosigkeit, die sich von der Kirche getrennt hatte, errichtete einst abgesondert in Afrika ihren Bema, einen Ort zum Opfern. An dem Tag als Manichäus starb, besuchten sie jenen Bema, um das Paschafest zu feiern. An dem Podest oder dem Altar errichteten sie fünf Stufen und schmückten ihn mit wertvollen Leinentüchern, setzten sich um ihn herum, warfen sich ihm ehrfürchtig entgegen und verehrten ihn mit großer Hingabe. Ebenso errichtet ihr im Osten euren eigenen Altar, wenn ihr ein eigenes Ritual der Opferung habt und euch der römischen damit der römischen Kirche entgegenstellt.

 

Wenn du zwar zu Recht meinst, dass die Verlegung des Reiches geschehen musste, dann stützt du dich aber auf ein menschliches und nicht auf ein göttliches Urteil. Also wenn ihr glaubt, dass allein aufgrund der Autorität dieser Stadt, dadurch, dass sie ein Patriarchat des Reiches ist, hier ein Haupt der Kirche aufgerichtet sei, dann könnt ihr mit derselben Begründung in Antiochoa, das nicht weniger als ein Patriarchat des Reiches anerkannt wird, ein drittes Haupt der Kirche errichten.

 

Genauso könntet ihr in Babylon, das der Erzbischofssitz von Ägypten und Patriarchat des Reiches ist, ein viertes Haupt der Kirche errichten, sofern ihr es durch eure Macht angliedern und den christlichen Gesetzen unterwerfen könnt. Mit einer ähnlichen Begründung könntet ihr die großen Stadt Bagdad, die als Patriarchat des großen Reichs der Perser genannt wird, als fünftes Haupt der Kirche installieren, unter der Bedingung jedoch, dass ihr sie besiegen und den kirchlichen Gesetzen unterstellen könnt.

 

Und so kann in jedem einzelnen Königreich mit derselben Begründung, nämlich die Kirche hier zu installieren, ein Haupt hinzugefügt werden, und nicht nur ein Petrus nicht nur ein erster Apostel, sondern viele Petri und viele erste Apostel würden erfunden werden. Du siehst, wie sinnlos das wäre. Die Anwesenden, ich und du hören und urteilen.“

 

 

 

Gewiss ist also und für niemanden, der gesunden Kopfes ist, zweifelhaft, dass die Kirche eins ist und dass die eine Kirche ein Haupt auf Erden hat, den römische Bischof, von dem nicht nur die Autorität des menschlichen Reiches, sondern auch die Hoheit des göttlichen Gerichtes verlangt, dass er allen anderen vorsteht und dass es nötig ist, dass alle, die wünschen ihm gegenüber gehorsam in Glauben an den heiligen Petrus erlöst zu werden, ihn nachahmen, was die Form und die Einrichtung der wichtigsten kirchlichen Sakramente angeht.

 

So nämlich sagt es der selige Ambrosius von Mailand: Wer im Widerspruch zur römischen Kirche steht, steht ohne jeden Zweifel als Ketzer fest. Wenn du aber sagst, dass die Häresie, die hier auftrat auch hier gestorben ist und dass dies durch die Autorität der Heiligen Väter, die im Osten waren und sich auf dem Konzil von Nikäa und vielen anderen Konzilien trafen, geschehen ist, dann wundere ich mich über deine Klugheit, da du die Glieder zu den Köpfen zählst und die Teilnehmer zu Vorsitzenden machst.

 

 

Würden diese heiligen Väter, die an den Konzilien teilnahmen, heute leben, würde keiner von ihnen sich irgendeine Autorität irgendeines Konzils widerrechtlich aneignen und nicht eher ein Konzil anerkennen, bis es die gesamte Vollmacht des römischen Papstes besitzt, entweder indem er es persönlich leitete oder es durch seine Gesandten als allgemein bestätigt hat. Denn die kirchliche Regel, die sie selbst genau kannten, befiehlt: Es ist nicht erlaubt ohne den römischen Papst ein Konzil zu veranstalten. Man muss also wissen, dass die Häresien hier entstanden sind, da sich nämlich die Griechen irrten, dass sie hier zwar auch zerstört wurden, aber nicht von den Griechen, sondern durch die Autorität des römischen Papstes.

 

 

Der Papst Sylvester, ein Römer, berief das Konzil von Nikäa ein, auf dem sich 318 Bischöfe versammelten und das unter Kaiser Constantin abgehalten wurde. Auf diesem Konzil wurde durch die apostolische Autorität der reine Glaube dargelegt sowie und Arius, Photius, Sabellius und die Anhänger ihrer Ketzerei verurteilt. Diesem Konzil, standen als Stellvertreter des römischen Papstes Sylvester die Priester Victor und Vincentius aus der Stadt Rom vor und unterschrieben zuerst. Er selbst versammelte in der Stadt Rom ebenfalls 277 Bischöfe und verurteilte nochmals Calixt, Arius und Sabellius.

 

 

Der Papst Innozenz, der aus Albano stammt, verurteilte die Ketzer Pelagius und Caelestius. Dieser Pelagius sagte, dass derjenige, der von einer christlichen Mutter geboren wurde nicht noch mal durch die Taufe geboren werden muss.

 

Der Papst Leo, der aus der Toskana stammt, setzte fest, dass ein Konzil unter dem Kaiser Markian in Chalkedon abgehalten werden sollte, auf dem sich 630 Bischöfe versammelten. Hier wurde durch die apostolische Autorität der katholische Glaube dargelegt, nach dem geglaubt wird, dass in Christus zwei Naturen sind, nämlich eine göttliche und eine menschliche. Der Archimandrit Eutyches, Nestorius, der Bischof dieser Stadt und Dioscorus, der Erzbischof von Alexandria wurde auf hier verurteilt. Diesem Konzil stand Paschasius von Heraclea, Lucensius, Bischof der Kirche von (Ausculana) und Bonifazius, ein Priester der heiligen römischen Kirche als Stellvertreter des Herren, des Papstes Leo vor und unterschrieben anstatt seiner.

 

Als der Papst Felix, ein Römer, ein Konzil in seiner Stadt abhielt, verurteilte er Acacius, den Bischof von Konstantinopel und Petrus von Alexandria, weil sie Eutyches anhingen.

 

 

Der Papst Gelasius aus Afrika fand die Manichäer in der Stadt Rom, brachte sie durch die Verbannung fort und verbrannte ihre Schriften vor den Pforten der Basilika der Heiligen Maria. Er veranstaltete eine Synode und verurteilte nochmals Acacius und Petrus, indem er Bischöfe in den Osten sandte.

 

Als der Papst Agapitus, ein Römer, nach Konstantinopel kam, wurde er vom Kaiser Justinian mit Ehren empfangen. Er überführte und verurteilte in Anwesenheit des Kaisers Anthimus, den Bischof dieser Stadt, der sich von der Häresie des Eutyches verführen ließ und nicht glauben wollte, dass es in Christus zwei Naturen gibt. Auch wurde Athimus vom Kaiser in die Verbannung geschickt.

 

Der Papst Theodorus, aus Griechenland, verurteilte Pyrros, den Bischof von Konstantinopel, der zuerst nach Rom kam und in Gegenwart des Papstes der Ketzerei, in die er sich verstrickt hatte, abschwor, dann allerdings, nach der Gewohnheit eines Hundes wieder zu der Ketzerei, die er selber ausgespieen hatte, zurückkehrte. Derselbe Papst verurteilte durch Legaten, die er in diese Stadt schickte, Paulos, den Bischof dieser Stadt, da er Christus dem Herren weder einen noch zwei Absichten oder Tätigkeiten zugestehen wollte.

 

Als der Papst Martin aus der Toskana, eine Synode mit 105 Bischöfen in der Laterankirche abhielt, verurteilte er Kyrill aus Alexandria sowie die Patriarchen von Konstantinopel Sergios, Pyrros und Paulos, die sich anmaßten, etwas neues anzunehmen, dass gegen den unbefleckten Glauben war. Er schickte, um ein Beispiel zu geben, an alle im Osten und im Westen eine Handschrift, die den orthodoxen Glauben erläuterte.

 

 

Der Papst Donus aus Rom fand in der Stadt Rom in einem Kloster namens Boezanus nestorianische Mönche aus Syrien, die er auf verschiedene Klöster verteilte und dort zu römischen Mönchen erzog.

 

 

Weil Agatho aus Sizilien von den sehr frommen und erhabenen Kaisern Konstantin, Herakleios und Tiberius darum gebeten wurde, schickte seine Gesandten nach Konstantinopel damit diese die Einheit der Kirche zu wiederherstellten. Eine reichliche Anzahl von Väter fuhr dahin: Johannis Regitanus, Johannis Bischof von Portuensus, Theodorum Priester aus Ravenna, die Priester Theodor und Gregor, der Diakon Johannes und der Subdiakon Constantin.

 

Als diese in die Stadt kamen und mit großen Ehren am Tage des Herrn aufgenommen wurden, wurden sie zu einer Prozession der Heiligen Jungfrau gerufen. Bei Sankt Maria von Blachernae wurde ihnen solche Ehre erwiesen, dass der fromme Kaiser sie vom Palast am Steigbügel mit der gesamten Gefolgschaft führte und sie so empfing. In der Basilika, die Trullus genannt wird, leiteten sie die Synode mit 150 Bischöfen und vertraten an diesem Ort den seligen Papst Agathos. Als sich der Kaiser unter der herrscherlicher Verehrung niedersetzte, verurteilten sie Makarios, den Patriarchen von Antiochia und seine Anhänger, die Christus einen Willen und ein Wirken zusprachen und die der römische Kaiser in die Verbannung geschickt hat. Sie beschlossen auch, dass man sagen soll, Christus habe zwei Willen und zwei Wirken. Zu dieser Zeit feierte Johannis Bischof vom herrschaftlichen Portuensis öffentlich den achten Tag des Osterfestes in der Kirche Hagia Sophia in Gegenwart des lateinischen Patriarchen und alle priesen mit lauter Stimme einmütig den frommen Kaiser der Lateiner und würdigten seinen Sieg.

 

 

Wie du sehen kannst sind die Häresien hier aufgetreten und von Petrus im Glauben an den Apostel Petrus zerschlagen und zerstört worden. Nicht nur wegen der Weissagung, sondern auch weil viele Konzile im Osten und auch zahlreiche Konzile in Afrika abgehalten worden, auf denen Häresien verdammt wurden, steht fest, dass die römische Kirche zwei göttliche Privilegien durch göttliche Fügung genießt: nämlich die unverfälschte Reinheit des Glaubens, die sie vor alle anderen stellt, sowie die Macht zu urteilten, die sie über alle anderen stellt.

 

Da sie nun also so sehr erhaben in ihrer Macht ist, wer ist dann noch so unklug, zwar ihre Autorität und die Strafen ihre Verordnungen auf sich zu nehmen, aber nicht daran denkt, ihre Riten, die kirchlichen Sakramente betreffend, nachzuahmen. Warum genügt dir denn eine solch große Autorität nicht, damit du den Brauch, beim Altaropfer gesäuertes Brot zu verwenden aufgibst und stattdessen ungesäuertes Brot benutzt und damit du dich in dem, was die anderen Sakramente angeht, als konform mit der heiligen und unbefleckten römischen Kirche erweist, gleichsam als ob du als demütiger Sohn deiner Mutter gehorchst.

 

Niketas von Nikomedien sagte: Hier im Archiv der Hagia Sophia besitzen wir alte Lebensbeschreibungen der römischen Päpste sowie Reden von den Konzilen, in denen das, was du eben über die Autorität der römischen Kirche gesagt hast, wieder gefunden werden kann. Deswegen scheuen wir uns nicht weniger, dasjenige zu verneinen, was uns von den Schriften unserer Väter vor den Augen ist.

 

In Wahrheit haben weder der römische Papst selbst noch seine Gesandten irgendeine Autorität auf irgendeinem Konzil oder zu irgendeiner Verurteilung von jemandem im Osten, wenn dies nicht in Harmonie und Übereinstimmung sowie mit Beistand der orthodoxen Bischöfe aus dem Osten bestimmt wird. Diese bemühten sich eifrig, gelegentlich zusammen mit der römischen Kirche, gelegentlich aber auch ohne sie, die Häresien zu verurteilen und den rechten katholischen Glauben wiederherzustellen.

 

Du nimmst so oft die besagte Autorität der römischen Kirche zum Vorwand, dann sage mir doch bitte, welcher der römischen Päpste beschloss, dass nur ungesäuertes Brot beim Gottesdienst zu verwenden sei. Wer beschloss, dass dies Pflicht sei, die wir übernehmen müssen und falls wir sie nicht übernehmen, wir einer gerechten Verurteilung unterliegen.

 

 

<-- 11. Kapitel